Höhensicherung / PSA-Sets

08.04.2019

Hubsteiger-, Vertikal-, Dacharbeiten-, Spezial- und "Safety Set E" PSA-Sets

Hubsteiger-Set

Set Komponenten

 • Auffanggurt: 1X Standard
 • Verbindungsmittel: RARL 329
 • Aufbewahrungsmittel: Rucksack

Vertikal-Set

Set Komponenten

 • Auffanggurt: 2X Standard 
 • Verbindungsmittel: Clima VL 20 m 
 • Anschlagschlinge: 1 m 
 • Aufbewahrungsmittel: Tasche, schwarz

Dacharbeiten-Set

Set Komponenten

 • Auffanggurt: 2X Standard 
 • Verbindungsmittel: Clima WPL 10 m 
 • Anschlagschlinge: BMS 1 m 
 • Aufbewahrungsmittel: Rucksack

Spezial-Set

Set Komponenten

 • Auffanggurt: Excel 2X 
 • Verlängerung: Extension Strap 
 • Höhensicherungsgerät: SVLB-4 
 • Anschlagschlinge: BMS 1 m 
 • Karabiner: ML 2 
 • Aufbewahrungsmittel: Rucksac

"Safety Set E" PSA-Set

Set Komponenten

 • Auffanggurt: 2X Standard 
 • Verbindungsmittel: mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer, Polyamidseil 10 m 
 • Aufbewahrungsmittel: Metallkoffer